Brněnský varhanní festival

Organ Festival Brno

Vstupte / Enter

[ foto ]
kostel sv. Augustina
[ foto ]
varhany v jezuitském kostele
Brněnský varhanní festival se pořádá každoročně od roku 1981. Za léta existence se stal prvořadou příležitostí představující současnou špičku interpretů všech generací, laureátů národních a mezinárodních soutěží, předních osobností českého, evropského i amerického hudebního života. Navíc v posledních letech přestal být je výlučně brněnskou záležitostí a rozšířil se – díky spolupráci s dalšími institucemi – i do Brnu přilehlých měst a obcí a přestavuje tam vynikající výkonné umělce. Tito interpreti zvou ke svým vystoupením také mnohé významné pěvce a instrumentalisty, sbory i komorní tělesa. Vzhledem ke své úrovni se festival těší velkému zájmu publika, hlavně mladého, což je v oblasti vážné hudby pozoruhodný jev. V uplynulých letech projevila o vybrané koncerty zájem také různá média – Česká televize Brno, Český rozhlas Brno a především Radio Proglas, které koncerty natáčí a jejich snímky pak pravidelně vysílá. Dále pak tisk Rovnost, MF Dnes, Metropolitan, Haló Brno, Listy jižní Moravy, Brněnsko, Hudební rozhledy, Harmonie, Opus musicum a další. V průběhu posledních let se Brněnský varhanní festival stal akcí mezinárodního významu a jeho spolupořadateli se staly statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Biskupství brněnské, Nadační fond Campianus pro výstavbu koncertních varhan v Brně, dále instituce Rakouské kulturní fórum v Praze, Polské kulturní středisko, Americké velvyslanectví v Praze, Alliance française, Irské velvyslanectví, aj. a během poslední doby získal podporu nadací a osobností politického a společenského života. Festival navázal spolupráci s hudebními projekty jiných měst, jako jsou Litoměřické varhanní léto, Slavnosti varhan v Jihlavě, a se spolupořadateli jako např. s Mezinárodní společností Antonína Dvořáka v projektu Americké jaro a s Hudební fakultou Janáčkovy akademií múzických umění v Brně. Varhanní umění má v českých zemích staletou tradici, ať již dochováním úctyhodného množství historicky cenných nástrojů nebo kvalitní varhanní literaturou. V době vzniku Brněnského varhanního festivalu byly varhany jako nástroj ne příliš žádoucí. Po značném úsilí se podařilo prof. Aleně Veselé uskutečnit v roce 1981 první přehlídku v obřadní síni brněnské radnice. V průběhu let se přehlídka přestěhovala do Besedního domu a od roku 1991 se koná v kostele sv. Augustina, mimořádně krásné funkcionalistické památce a v dalších brněnských kostelích. V roce 2015 se koncerty budou konat už i na nových dokončených koncertních varhanách z varhanářské dílny Hermanna Mathise v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Pořadatelství festivalu se ujal Klub moravských skladatelů pod uměleckým a dramaturgickým vedením známé brněnské varhanice Hany Bartošové. Podobně jako prostory umístění původní přehlídky se měnil i její název až na konečně současný mezinárodní Brněnský varhanní festival, v jehož programech vystupují nejen naši umělci, ale také varhaníci z celého světa a nabízí možnost vyslechnout průřez varhanním dílem skladatelů světové i české hudební literatury od baroka po 21. století.