Brněnský varhanní festival

Organ Festival Brno - Orgelfestival Brno

Vstupte / Enter

[ foto ]
[ foto ]

Brněnský varhanní festival se pořádá každoročně od roku 1981, kdy ho založila významná varhanice prof. Alena Veselá a za léta své existence se stal prvořadou příležitostí představující současnou špičku interpretů všech generací z celého světa. Pod uměleckým a dramaturgickým vedením známé brněnské varhanice Hany Bartošové nabízí programy koncertů možnost vyslechnout atraktivní průřez varhanním dílem skladatelů od baroka po 21. století. Festival se řadí mezi oblíbené akce, které přinášejí pravidelné obohacení červnových večerů. Dlouhá doba existence dokazuje, že varhanní hudba se v Brně a okolí těší neustále zájmu publika a přitahuje posluchače všech věkových kategorií.

The Brno organ festival has taken place every year since 1981 (founder eminent organist Prof. Alena Veselá) and has become a showcase for top players of all generations from around the world. Under the artistic direction of the well-known Brno organist Hana Bartošova, the concert programmes present an attractive cross-section of organ works from the Baroque to the 21st century. The festival is one of the popular events which regularly enrich life in Brno on June evenings. The long period of its existence proves that organ music in Brno and surroundings are constantly in the public eye and attract listeners from all age groups.

Das Brünner Orgelfestival findet jedes Jahr seit 1981 statt, die Gründerin ist bedeutende Organistin Alena Vaselá. Es ist zu einem Schauplatz für zeitgenössische Spitzenorganisten aller Altersgruppen aus der ganzen Welt geworden. Unter der künstlerischen Leitung der bekannten Brünner Organistin Hana Bartososova bietet das Konzertprogramm die Möglichkeit, einen attraktiven Querschnitt von Orgelwerken vom Barock bis ins 21te Jahrhundert zu hören. Das Festival ist eine der beliebten Veranstaltungen, welche die Juniabende regelmässig bereichern. Seine lange Existenz beweist, dass Orgelmusik in Brünn und Umgebung das Publikumsinteresse wachhält und Zuhörer aller Generationen anzieht.