Brněnský varhanní festival

Organ Festival Brno

Vstupte / Enter

[ foto ]
Brněnský varhanní festival se pořádá každoročně od roku 1981 a letos vstupuje do třicátého čtvrtého ročníku. Za léta existence se tak stal prvořadou příležitostí představující současnou špičku interpretů všech generací, laureátů národních a mezinárodních soutěží, předních osobností českého, evropského i amerického hudebního života. Navíc v posledních letech přestal být je výlučně brněnskou záležitostí a rozšířil se – díky spolupráci s dalšími institucemi – i do Brnu přilehlých měst a obcí a přestavuje tam vynikající výkonné umělce. Tito interpreti zvou ke svým vystoupením také mnohé významné pěvce a instrumentalisty, sbory i komorní tělesa. Vzhledem ke své úrovni se festival těší velkému zájmu publika, hlavně mladého, což je v oblasti vážné hudby pozoruhodný jev. V uplynulých letech projevila o vybrané koncerty zájem také různá média – Česká televize Brno, Český rozhlas Brno a především Radio Proglas, které koncerty natáčí a jejich snímky pak pravidelně vysílá. Dále pak tisk Rovnost, MF Dnes, Metropolitan, Haló Brno, Listy jižní Moravy, Brněnsko, Hudební rozhledy, Harmonie, Opus musicum a další. Rovněž v 34. ročníku festivalu budou s ohledem na poutavou dramaturgii studia a redakce spolupracovat. V průběhu posledních let se Brněnský varhanní festival stal akcí mezinárodního významu a jeho spolupořadateli se staly statutární město Brno, Jihomoravský kraj, Biskupství brněnské, Nadační fond Campianus pro výstavbu koncertních varhan v Brně, dále instituce Rakouské kulturní fórum v Praze, Polské kulturní středisko, Americké velvyslanectví v Praze, Alliance française, Irské velvyslanectví, aj. a během poslední doby získal podporu nadací a osobností politického a společenského života – hejtmanů Jihomoravského kraje, primátorů města Brna a biskupa brněnského. Festival navázal spolupráci s hudebními projekty jiných měst, jako jsou Litoměřické varhanní léto, Slavnosti varhan v Jihlavě, a se spolupořadateli jako např. s Mezinárodní společností Antonína Dvořáka v projektu Americké jaro a s Hudební fakultou Janáčkovy akademií múzických umění v Brně. Letošní ročník bude navazovat na mimořádně zdařilé předchozí ročníky. Varhanní umění má v českých zemích staletou tradici, ať již dochováním úctyhodného množství historicky cenných nástrojů nebo kvalitní varhanní literaturou. V době vzniku Brněnského varhanního festivalu byly varhany jako nástroj ne příliš žádoucí. Po značném úsilí se podařilo prof. Aleně Veselé uskutečnit v roce 1981 první přehlídku v obřadní síni brněnské radnice. V průběhu let se přehlídka přestěhovala do Besedního domu a od roku 1991 se koná v kostele sv. Augustina, mimořádně krásné funkcionalistické památce a v dalších brněnských kostelích. Pořadatelství se ujal Klub moravských skladatelů pod uměleckým a dramaturgickým vedením známé brněnské varhanice Hany Bartošové. Podobně jako prostory umístění původní přehlídky se měnil i její název až na konečně současný mezinárodní Brněnský varhanní festival, v jehož programech vystupují nejen naši umělci, ale také varhaníci z celého světa. Letošní ročník s podtitulem Česká varhanní hudba v kontrastech nabídne možnost vyslechnout průřez varhanním dílem skladatelů světové i české hudební literatury od baroka po 21. století. Rok končící pro českou hudební kulturu magickou čtyřkou, rok, který nazýváme pro neobvyklý souběh významných hudebních výročí Rokem české hudby představí na koncertech kompozice českých skladatelů, u nichž figuruje „osudová čtyřka“ a budou uvedeny v kontrastu se skladbami evropské i zámořské varhanní hudby.