KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ
pod záštitou
Stanislava Juránka, hejtmana Jihomoravského kraje, Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského a Amerického velvyslanectví
 

Brněnský varhanní festival 2007 – 27. ročník

Varhanní konfrontace

Brněnský varhanní festival se pořádá každoročně od roku 1981; má za sebou tedy již dvacet sedm let své existence a je dosud jediným svého druhu v jihomoravské metropoli. V druhém největším městě naší země, kde se varhanní koncerty pořádají výjimečně, se tak stal prvořadou příležitostí představující současnou špičku interpretů střední a mladší generace, laureátů národních a mezinárodních soutěží, předních osobností českého, ale i zahraničního hudebního života. Tito umělci zvou ke svým vystoupením také mnohé významné pěvce a instrumentalisty, včetně sborových a komorních těles. Vzhledem ke své úrovni se festival těší velkému zájmu publika, hlavně mladého, což je v současné době pozoruhodný jev. V uplynulých letech projevil o vybrané koncerty zájem také Český rozhlas Brno; rovněž v 27. ročníku festivalu bude s ohledem na poutavou dramaturgii brněnské studio spolupracovat. V roce 2007 si především připomeneme 300. výročí úmrtí německého barokního skladatele Dietricha Buxtehudeho, jehož dílo bude v programu celého festivalu dominovat. Skladatelský odkaz této osobnosti doby středního až vrcholného baroka se stal inspirací a výzvou pro všechny následující generace varhanních skladatelů až po současnost. Buxtehudových skladeb pro sólové varhany sice není ve srovnání např. s J. S. Bachem nebo M. Regerem tak mnoho, ale vždy doplňují repertoár varhaníků na celém světě. V letošním ročníku Brněnského varhanního festivalu bude jedinečná možnost vyslechnout během koncertů průřez celým Buxtehudovým varhanním dílem. Brněnský varhanní festival se tak – i přes místní označení ve svém názvu – stane dramaturgií a pozvanými umělci reprezentativní kulturní událostí nejen regionální, ale i národní a mezinárodní úrovně.


Koncerty se konají za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.
Úvod Program Varhany Fotogalerie Vstupenky Sponzoři Kontakt Aktuality Home Minulé ročníky 2006 Pocitadlo zdarma: http://count.nomi.cz/