Písek - kostel Nejsvětější Trojice

Původně hřbitovní kostel v sedmdesátých letech adaptován na koncertní síň, torzo původních barokních varhan demontováno (dnes v kostele sv. Víta v Pelhřimově) a do presbytáře místo hlavního oltáře umístěny třímanuálové varhany z majetku ing. Hanzelky, které r. 1966 jako své opus 3340 postavila firma Rieger - Kloss. Traktura elektrická.

 

Tónový rozsah manuálů: C - g3,

pedálu C - f1

 

1. manuál             2. manuál                  3. manuál                  Pedál

Pommer           16‘       Kvintadena          8‘            Flétna trubicová      8‘         Subbass              16‘

Principál           8‘         Kryt                    8‘            Salicionál                8‘         Pommer (tr.)        16‘

Flét. vřetenná    8‘         Principál              4‘            Flét. dřevěná          4‘         Pricipalbas           8‘

Oktáva             4‘         Flét. kopulová     4‘            Nasard                   2‘         Roh kamzík.        8‘

Roh noční         4‘         Flétna zobcová    2‘            Tercie                     1 3/5    Oktávbas            4‘

Superoktáva     2‘         Kvinta                 1 1/3‘      Flétna syčivá           1‘         Mixtura 4x           2'

Mixtura 4x        1‘         Akuta 3 - 4x        1‘            Cymbál 3x              ½‘

                                                                              Hoboj                    8‘

                                                                              Šalmaj                    4‘

 

Spojky: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P.

Rejstříkové crescendo, žaluzie;

4 volné kombinace, tremolo pro II. a III. manuál,

vypínač 16' hlasů a jazyků,

pevné kombinace: Pleno, Tutti.