Brněnský varhanní festival 2006

Mozartovské inspirace

varhany v kostele sv.Augustina

V roce 2006 si připomeneme 250. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta, jehož dílo bude v programu celého festivalu dominovat. Skladatelský odkaz této osobnosti doby vrcholného klasicismu se stal inspirací a výzvou pro všechny následující generace skladatelů až po současnost. Mozartových skladeb pro sólové varhany, pro ansámbly s varhanami a úprav pro varhany sice není mnoho (ve srovnání nap.ř J. S. Bachem nebo M. Regerem), ale vždy doplňují repertoár varhaníků na celém světě. V letošním ročníku Brněnského varhanního festivalu bude jedinečná možnost vyslechnout během koncertů téměř kompletní varhanní dílo W. A. Mozarta. Brněnský varhanní festival se tak – i přes místní označení ve svém názvu – stane dramaturgií a pozvanými umělci reprezentativní kulturní událostí nejen regionální, ale i národní a mezinárodní úrovně, zaštítěný Rakouským kulturním fórem v Praze a Velvyslanectvím Belgie v ČR. Brněnský varhanní festival byl zahrnut do rámce mezinárodního projektu Mozartovy cesty 2006, na kterém se podílí většina evropských zemí.

Úvod Program Varhany Fotogalerie Vstupenky Sponzoři Kontakt Home Minulé ročníky Pocitadlo zdarma: http://count.nomi.cz/