Brněnský varhanní festival 2006

Mozartovské inspirace

V šestadvacátém ročníku je naplánováno celkem pět koncertů. Čtyři z nich stejně jako v předchozích ročnících vyplní červnové středy v kostele sv. Augustina v Masarykově čtvrti; na nich zazní vždy dvě i více z varhanních děl W. A. Mozarta a skladby inspirované mozartovou tvorbou i dobou. Vzhledem k úspěchu loňských dvou ročníků se uskuteční navíc opět prémiový koncert a i na něm vyslechneme hudbu komponistů mozartovské doby.

Úvodní koncert 7. června s názvem W.A.Mozart – mistr klávesového umění bude věnován kromě významné Mozartovy Fantazie f moll KV 594 také skladbám období baroka. Program přednese významný belgický umělec JAN VERMEIRE, varhaník v chrámu sv. Valpurgy ve Veure a umělecký ředitel Mezinárodního festivalu vlámských varhan, který vystoupí také na koncertě Slavností varhan v Jihlavě.

Program:

Druhý koncert 14. června nadepsaný Mozartovské variace bude patřit přední varhanici IVĚ SLANCOVÉ, docentce varhanní hry při biskupství v německém Würzburku. Součástí jejího koncertu bude výběr z díla W. A. Mozarta, a to především slavné chrámové sonáty pro dvoje housle a varhany ve spolupráci s Pavlem Wallingerem a Janem Vaštou.

Program:

Třetí koncert v neděli 18.června s podtitulem Mozartovské zamyšlení je plánován nad rámec obvyklých čtyř koncertů v kostele sv. Augustina jako prémiový. Uskuteční se v prostorách raně barokního chrámu sv. Michala na Dominikánském náměstí v Brně. Vystoupí na něm přední slovenští umělci, špičková sopranistka evropského formátu JANA PASTORKOVÁ a varhaník trnavské katedrály STANISLAV ŠURIN. V programu bude uvedeno mimo jiné i proslulé a mimořádně pěvecky náročné moteto Exsultate, jubilate. Zazní také první provedení Toccaty giocosy brněnského jubilanta Milana Slimáčka.

Program:

Na čtvrtém koncertě 21.června Mozart a jeho následovníci se brněnskému publiku představí HERBERT LEDERER, hlavní varhaník Schubertova kostela ve Vídni, absolvent vídeňské univerzity. Jeho program zahrnuje opět i dílo W. A. Mozarta. V kontrastu k nim zazní dále skladby německých a rakouských skladatelů.

Program:

Na závěrečném koncertě 28. června Mozartův odkaz vystoupí významný český varhaník JAROSLAV TŮMA, docent Akademie múzických umění v Praze, který vyniká v umění improvizace, ale který je i v neposlední řadě organizátor hudebního života u nás. Těžiště jeho koncertu tvoří Mozartova skladba Fantasie f moll KV 608 a jako improvizátor se představí v nedokončené monumentální mozartovské Strahovské improvizací.

Program:

Úvod Program Varhany Fotogalerie Vstupenky Sponzoři Kontakt Home Minulé ročníky Pocitadlo zdarma: http://count.nomi.cz/