KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ
pod záštitou
Stanislava Juránka, hejtmana Jihomoravského kraje
a Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského
 

Brněnský varhanní festival 2008 – 28. ročník

Moravští skladatelé varhanám

Brněnský varhanní festival se pořádá každoročně od roku 1981; má za sebou tedy již osmadvacet let své existence a je stále jediným svého druhu v jihomoravské metropoli a v širším okolí. V druhém největším městě naší země, kde se varhanní koncerty pořádají jen nepravidelně, se tak stal prvořadou příležitostí představující současnou špičku interpretů střední a mladší generace, laureátů národních a mezinárodních soutěží, předních osobností českého, ale i zahraničního hudebního života. Tito umělci zvou ke svým vystoupením také mnohé významné pěvce a instrumentalisty, včetně sborových a komorních těles. Vzhledem ke své úrovni se festival těší velkému zájmu publika, hlavně mladého, což je v oblasti klasické hudby pozoruhodný jev. V uplynulých letech projevila o vybrané koncerty zájem také média – Česká televize Brno a Český rozhlas Brno; rovněž v 28. ročníku festivalu budou s ohledem na poutavou dramaturgii brněnská studia spolupracovat.
V chystaném osmadvacátém ročníku je naplánováno opět celkem pět koncertů. Čtyři z nich stejně jako v předchozích ročnících vyplní červnové středy v kostele sv. Augustina v Masarykově čtvrti. Festivalový podtitul Moravští skladatelé varhanám vyzdvihne především skladatelské tvůrce, kteří působili v moravské metropoli a jejichž výročí si připomeneme: Leoš Janáček (1854-1928) jako osobnost nejvýznamnější, František Musil (1852-1908) a Eduard Tregler (1868-1932), oba profesoři varhanní hry na brněnské konzervatoři, také Zdeněk Blažek a Bedřich Antonín Wiedermann. Jejich skladatelský odkaz pro sólové varhany sice není co do počtu skladeb rozsáhlý, ale rozhodně je neprávem opomíjen. Soudobí autoři působící na Moravě Ctirad Kohoutek, Zdeněk Zouhar, Zdeněk Pololáník doplňují vhodně dramaturgii koncertů, jejíž těžiště je ve varhanní hudbě od baroka po současnost.
Vzhledem k úspěchu minulých ročníků se uskuteční opět navíc prémiový koncert, který bude zaměřen na Oliviera Messiaena (1908-1992). Tento francouzský skladatel, od jehož narození uplyne sto let, vytvořil zcela avantgardní a dosud nepřekonané kompoziční metody a hlavně věnoval ve své tvorbě varhanám přední místo; Messiaenovy skladby se – vedle děl J. S. Bacha, M. Regera a C. Francka -staly jedním z pilířů reperoáru každého koncertního varhaníka.
Osmadvacátý ročník Brněnského varhanního festivalu nabídne jedinečnou možnost vyslechnout průřez varhanním dílem moravských skladatelů 20. století a prémiový koncert uvede nejznámější skladby O. Messiaena. Brněnský varhanní festival se tak – i přes místní označení ve svém názvu – stane dramaturgií a pozvanými umělci reprezentativní kulturní událostí nejen regionální, ale i národní a mezinárodní úrovně.


Koncerty se konají za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.
Úvod Program Varhany Fotogalerie Vstupenky Sponzoři Kontakt Aktuality, plakát Home Minulé ročníky 2007 2006