KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ
pod záštitou Mgr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje a
Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského
 

Brněnský varhanní festival 2009 – 29. ročník

Slavná výročí ve varhanní hudbě

Brněnský varhanní festival se pořádá každoročně od roku 1981; má za sebou tedy již devětadvacet let své existence a je stále jediným svého druhu v jihomoravské metropoli a v širším okolí. V druhém největším městě naší země, kde se varhanní koncerty pořádají jen nepravidelně, se tak stal prvořadou příležitostí představující současnou špičku interpretů střední a mladší generace, laureátů národních a mezinárodních soutěží, předních osobností českého, ale i zahraničního hudebního života. Tito umělci zvou ke svým vystoupením také mnohé významné pěvce a instrumentalisty, včetně sborových a komorních těles. Vzhledem ke své úrovni se festival těší velkému zájmu publika, hlavně mladého, což je v oblasti klasické hudby pozoruhodný jev. V uplynulých letech projevila o vybrané koncerty zájem také média – Česká televize Brno a Český rozhlas Brno; rovněž v 29. ročníku festivalu budou s ohledem na poutavou dramaturgii brněnská studia spolupracovat.
V chystaném devětadvacátém ročníku je naplánováno opět celkem pět koncertů. Čtyři z nich stejně jako v předchozích ročnících vyplní červnové středy v kostele sv. Augustina v Masarykově čtvrti a budou doplněny pondělním prémiovým koncertem. Letošní ročník s podtitulem Slavná výročí ve varhanní hudbě je věnován památce hudebních skladatelů světové i české hudební literatury, u nichž si připomínáme významný životní mezník končící devítkou v letopočtu jejich narození.
200 let od narození F. Mendelssohna Bartholdyho (1809-1847), 200 let od úmrtí Josepha Haydna (1732-1809), 250 let od úmrtí G.F.Haendela (1685-1759), 350 let od narození Henry Purcella (1659-1695), 100 let od narození jedinečného francouzského varhanního virtuóza a skladatele Gastona Litaize. Česká hudba bude prezentována literaturou českých skladatelů od baroka po dobu minulého století v jejichž životopisných datech je devítka opět určitým mezníkem – Jan Zach (1699-1773), J. K. Vaňhal (1739-1813), J .K. Kuchař (1751-1829), 150 let od narození J. B. Foerstera (1859-1951) a především dvou světově proslulých českých komponistů Bohuslava Martinů (1890-1959), jehož 50. výročí úmrtí vzpomíná celá hudbymilovná veřejnost a nedávno zesnulého Petra Ebena (1929-2007), který by se v roce 2009 dožil 80 let. Všechna tato významná jména vyplní svými skladbami červnové koncerty v kostele sv. Augustina.
Vzhledem k úspěchu minulých ročníků se uskuteční i koncert prémiový a také nová přidružená akce ve spolupráci s Farním úřadem Vyškov, kterou je koncert na nově rekonstruovaných romantických varhanách z dílny českého varhanáře Jana Tučka z roku 1912.
Devětadvacátý ročník Brněnského varhanního festivalu nabídne jedinečnou možnost vyslechnout průřez celým varhanním dílem skladatelů od baroka po 20. století. Brněnský varhanní festival se i přes místní označení ve svém názvu stavá dramaturgií a pozvanými umělci reprezentativní kulturní událostí nejen regionální, ale i národní a mezinárodní úrovně, zaštítěný významnými institucemi včetně zahraničních (např. Rakouské kulturní fórum v Praze).
Pozvaní umělci: Hana Bartošová+Veronika Hajnová (Česká republika), Claus-Erhard Heinrich (Německo), Michel Colin (Francie), Klaus Sonnleitner (Rakousko), Johan Hermans (Belgie) a Raymond O´Donnell (Irsko).


Koncerty se konají za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.
Úvod Program Varhany Fotogalerie Vstupenky Sponzoři Kontakt Aktuality Home Minulé ročníky 2008 2007 2006