KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ
pod záštitou Romana Onderky, primátora města Brna,
Daniela Rychnovského, 1. náměstka primátora města Brna,
Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje a Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského
 

Brněnský varhanní festival 2010

Varhanní hudba v průběhu staletí

Zahajovací koncert 2. června přednese známý brněnský varhaník PETR KOLAŘ, profesor brněnské konzervatoře a varhaník katedrály sv. Petra a Pavla. Na jeho recitálu si bude možné vyslechnout výběr ze skladeb světové literatury s přihlédnutím k české varhanní hudbě – k tvorbě dvou moravských skladatelů.

Návrh programu: „Varhany jako královský nástroj“

Na druhém koncertě 9. června vyslechneme ADAMA VIKTORU, absolventa Akademii múzických umění v Praze, který jako dirigent, varhaník či sbormistr vystupoval na hudebních festivalech u nás i v zahraničí a jeho koncertní činnost ho zavedla do většiny evropských zemí. Je zakladatelem a uměleckým vedoucím souboru Ensemble Inégal, s nímž natočil několik velmi úspěšných CD s nově objevenými díly českých barokních skladatelů. V tomto duchu se bude odvíjet i návrh jeho programu – především výběr barokní hudby se spoluúčinkující sopranistkou Gabrielou Eibenovou.

Návrh programu “Inspirace českým a německým barokem”:

Třetí koncert 16. června se koná v každoroční spolupráci s festivalem Litoměřické varhanní léto, kdy zahraniční interpret vystoupí nejprve v Litoměřicích a pak se představí brněnskému publiku. Letos je to belgický umělec SERGE SCHOONBROODT hlavní varhaník katedrály v belgické Liége, renomovaný koncertní umělec účinkující po celé Evropě, který se kromě širokého repertoáru všech epoch specializuje na studium vlámských mistrů. V jeho podání vyslechneme skladby barokní epochy, které věnuje i své teoretické práce.

Návrh programu "Po stopách vlámských mistrů":

Čtvrtý koncert v pondělí 21. června je naplánován jako prémiový, neboť je nad rámec obvyklých čtyř koncertů v kostele sv. Augustina. Vystoupí na něm již téměř tradičně francouzský interpret , přední francouzský varhaník CHRISTIAN BACHELEY, titulární varhaník katedrály v Arbois, umělec s bohatou koncertní činností. Ze svého rozsáhlého repertoáru si pro brněnský koncert připraví skladby francouzského romantismu a 20. století, na které je specialista a jsou mu nejbližší.

Návrh programu “Hudba francouzských katedrál”:

Na závěrečném koncertě 23. června vystoupí mladý rakouský varhanní virtuóz ERNST WALLY, titulární varhaník Štěpánského dómu ve Vídni, mezinárodně uznávaný umělec, který vystoupí v České republice poprvé. Součástí jeho koncertu bude výběr z německé varhanní literatury, především J. S. Bacha, který zásadně ovlivnil další vývoj varhanních skladatelů, R. Schumanna a F. Mendelssohna-Bartholdyho, který byl nejen Bachovým dílem nadšen a ovlivněn, ale stal se také Bachovým “znovuobjevitelem”.

Návrh programu “Bach - základní pilíř varhanní literatury”:


Přidružené akce

Seminář Varhany a Brno se uskuteční ve čtvrtek 10. června v 10:00 hodin ve Varhanním sále HF Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Plánované referáty:


Varhanní koncerty ve spolupráci s Mezinárodní společností Antonína Dvořáka v projektu Americké jaro představí publiku vynikající americkou koncertní varhanici JOAN DE VEE DIXON, profesorku hudby University ve Frostburgu (Maryland). Z jejího rozsáhlého koncertního repertoáru zahrnujícího všechny epochy se dramaturgie zaměří na kontrast česko-americké hudby. Na koncertech vystoupí se spoluúčinkující, americkou hobojistkou Kristen Cooper. Umělkyně do České republiky nezavítají poprvé, vystoupily zde již v předchozích letech. Právě tyto koncerty mají svým zajímavým programem s americkou hudbou přinést dramaturgicky nevšední program i do míst, kde se takové kulturních akce většinou nepořádají.

8.6. v 19.30 hodin - Kuřim u Brna, kostel sv. Máří Magdaleny
10.6. v 19.00 hodin - Vyškov, kostel Nanebevzetí Panny Marie
12.6. v 16.00 hodin - Vranov u Brna, kostel Narození Panny Marie
13.6. v 17.00 hodin - Podolí u Brna, kostel sv. Jana Nepomuckého

Koncert ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově se uskuteční na nově rekonstruovaném romantickém nástroji z dílny českého varhanáře Jana Tučka z roku 1912.

Úvod Program Přidružené akce
Aktuality
Varhany Fotogalerie Vstupenky Sponzoři Kontakt Home Minulé ročníky 2009 2008 2007 2006