KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ
pod záštitou ing. Petra Vokřála, primátora města Brna,
a JUDr. Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje.
Patronka festivalu je emeritní rektorka JAMU a významná varhanice prof. Alena Veselá  

Brněnský varhanní festival 2018 – 38. ročník

30. května – 7. července

S varhanní hudbou od baroka k dnešku

Zahajovací koncert ve středu 30. května v jezuitském kostele v Brně na špičkových koncertních varhanách otevře cestu české varhanní hudbě v čele s Leošem Janáčkem. Představí se přední český varhaník KAREL MARTÍNEK, absolvent Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a připomene 90 let od úmrtí skladatele, který je s Brnem nerozlučně spjat. Na koncertě uvede dílo tohoto moravského velikána, jenž svěřil varhanám významnou roli také ve sborových kompozicích s varhanami. Vedle zvuku královského nástroje chrám rozezní pěvecký sbor VOX IUVENALIS pod vedením Jana Ocetka.

“Leoš Janáček v moravské metropoli”

Na programu: L. Janáček, K. Martínek, P. Fiala

V neděli 3. června se uskuteční koncert v Červeném kostele v Brně, v rámci pravidelných nešpor. Brněnská varhanice HANA BARTOŠOVÁ ve spolupráci se sopranistkou Irenou Troupovou z Prahy si pro publikum připravily skladby české tvorby v kontrastu s židovskou písňovou poezií a skladbami na hebrejské texty, kterým v poslední době věnují svoji uměleckou pozornost.

"Hudební nešpory: České a hebrejské melodie v souznění"

Na programu: J. Zach, M. Ravel, V. Novák, L. Janáček, P. Eben, hebrejské písně


Na koncertě ve středu 6. června v jezuitském kostele v Brně se představí nadějná česká varhanice NIKOLA ZASMAN ECKERTOVÁ, absolventka londýnské Royal Academy of Music působící v Lucembursku, talentovaná umělkyně vystupující na koncertech v mnoha evropských zemích. Ke spolupráci byla oslovena i sólistka Národního divadla Brno Pavla Vykopalová. V jejich provedení vyslechneme skladby klasické varhanní literatury a tradičně zazní i dílo Leoše Janáčka.

"Královský nástroj a nejkrásnější árie"

Na programu: J. S. Bach, L. Janáček, W. A. Mozart, G. Verdi, M. Weckmann, L. N. Clérambeault, P. Eben


Na dalším koncertě ve středu 13. června v kostele sv. Augustina se představí polský interpret BOGDAN NARLOCH, umělec s bohatou koncertní zkušeností, vystupující po celém světě. V jeho provedení vyslechneme skladby polské literatury a přes německé a anglické skladatele se přeneseme k hudbě české. Celý umělcův recitál obohatí vystoupením Pavel Bořkovec Quartet.

„Evropou od baroka až k české současnosti“

Na programu: J. S. Bach, G. F. Haendel, A. Vivaldi, T. Albinoni, A. Aslamas, M. E. Bossi


Na koncertě ve středu 20. června na novém koncertním nástroji v jezuitském kostele ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem zazní umění skvělého interpreta KLAUSE KUCHLINGA z Klagenfurtu, dnes renomovaného koncertního umělce a dramaturga, vystupujícího na mnoha koncertech a festivalech. V jeho provedení vyslechneme skladby klasické varhanní literatury až do současnosti.

„Královský nástroj v ozvěnách času"

Na programu: J. S. Bach, L. Janáček, A. Guilmant, K. Estermann, M. E. Bossi


V pondělí 25. června se v nádherné Loretánské kapli Panny Marie rozezní zrekonstruované historické varhany z roku 1726. Protagonisty večera budou přední český varhaník JAROSLAV TŮMA z Prahy a houslistka Lucie Sedláková Hůlová. Těžištěm celého programy budou Růžencové sonáty H. I. F. Bibera.

„Krása hudby a varhanářství starých mistrů“

Na programu: H. I. F. Biber, G. Muffat


Čtvrtek 28. června v jezuitském kostele je důvodem k oslavě, protože koncert se koná v předvečer dne čtvrtého výročí posvěcení koncertních varhan z dílny Hermanna Mathise. Norský umělec OTTO CHRISTIAN ODLAND spolu s brněnským ženským pěveckým sborem Gloria Brunensis pod vedením Natalie Chirilenco vzdají hold královskému nástroji i Leoši Janáčkovi.

„Varhanní hudba v kontrastech“

Na programu: J. S. Bach, E. Grieg, C. Franck, L. Janáček, M. Slimáček, Ch. M. Widor


Závěrečný koncert v sobotu 7. července s podtitulem Narozeninový koncert napovídá velkou oslavy. Profesorka ALENA VESELÁ, zakladatelka a patronka festivalu usedne v den svých jubilejních 95. narozenin za milovaný nástroj a předvede své nestárnoucí umění. Tato výjimečná žena se velmi zasloužila o výstavbu nových varhan v jezuitském kostele a již několikrát oslavila své narozeniny u tohoto nástroje společným recitálem se svými bývalými studenty Hanou Bartošovou, Janou Kubovou Pololáníkovou, Petrem Kolařem a Zdeňkem Nováčkem. Letos si přizvala bývalého studenta ze zahraničí, kterým je bulharský varhaník VELIN ILIEV, sólista Filharmonie v Sofii.

„Narozeninový koncert“

Na programu: J. S. Bach, C. Franck, M. Duruflé, P. Eben


Doprovodné koncerty

V neděli 10. června v Nosislavi v evangelickém kostele se bude možné zaposlouchat do hudby pro varhany, trubku a hoboj v podání Františka Šmída a jeho hostů.

„Večer nejen s varhanami"

Na programu: J. Vejvanovský, V. Jírovec, G. F. Finger, A. Marcello


V úterý 12. června potřetí zazní v rámci festivalu varhany v katolickém kostele ve Velké Bíteši a program připraví polský varhaník BOGDAN NARLOCH.

„Varhanní hudba v průběhu věků“

Na programu: J. S. Bach, A. Vivaldi, M. Surzynski, M. E. Bossi


V neděli 17. června je možné si vyslechnout v evangelickém kostele v Miroslavi v podání dua pro varhany a klavír Hany Bartošové a Ivy Bartošové netradiční skladby v této nástrojové kombinaci.

„Varhany jak je neznáte“

Na programu: J. K. Vaňhal, M. Martinů, R. Lowry, Z. Pololáník, A. Tučapský


V úterý 19. června je možné si opět vyslechnout v Kuřimi v kostele Maří Magdaleny v podání dua pro varhany a klavír Hany Bartošové a Ivy Bartošové netradiční skladby této nástrojové kombinace.

„Varhany jak je neznáte aneb podvečer v kruhu přátel hudby“

Na programu: J. K. Vaňhal, M. Martinů, R. Lowry, Z. Pololáník, A. Tučapský


V sobotu 23. června v kostele ve Valticích předvede jedinečný zvuk barokních varhan specialistka na starou hudbu estonská umělkyně Marju Riisikamp.

„Putování za krásou tónů historického nástroje“

Na programu: W. Byrd, G. Gabrieli, G. Frescobaldi, C. Merulo, O. Gibbons


V úterý 26. června ve farním kostele ve Vyškově na restaurovaných romantických varhanách ukáže své umění Otto Christian Odland z norského Osla.

„S hudbou napříč Evropou“

Na programu: Ch. V. Stanford, E. Grieg, Ch. M. Widor, F. Liszt


V pondělí 11. června proběhne Seminář a setkání "Festivalové okénko". Uskuteční se v půvabném areálu Otevřené zahrady. U šálku dobré kávy a malého občerstvení se mimo jiné připomenou i významná životní jubilea předních brněnských hudebních osobností.


V průběhu festivalu se plánují uskutečnit "Prezentace varhan v Brně", komentovaná prohlídka varhan švýcarského varhanáře Hermanna Mathise v jezuitském kostele a prohlídka loretánského kůru a restaurovaných barokních varhan z roku 1726 od brněnského mistra varhanáře Antonína Richtra s výkladem P. ICLic. Mgr. Jana Martina Bejčka, OSB.

Úvod Fotogalerie Program Varhany Vstupenky Kontakt 2018 Minulé ročníky 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006