KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ
pod záštitou ing. Petra Vokřála, primátora města Brna,
a JUDr. Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje.
Patronka festivalu je emeritní rektorka JAMU a významná varhanice prof. Alena Veselá  

Brněnský varhanní festival 2018 – 38. ročník

30. května – 7. července

S varhanní hudbou od baroka k dnešku

Zahajovací koncert ve středu 30. května v jezuitském kostele v Brně na špičkových koncertních varhanách otevře cestu české varhanní hudbě v čele s Leošem Janáčkem. Představí se přední český varhaník KAREL MARTÍNEK, absolvent Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a připomene 90 let od úmrtí skladatele, který je s Brnem nerozlučně spjat. Na koncertě uvede dílo tohoto moravského velikána, jenž svěřil varhanám významnou roli také ve sborových kompozicích s varhanami. Vedle zvuku královského nástroje chrám rozezní pěvecký sbor VOX IUVENALIS pod vedením Jana Ocetka.

“Leoš Janáček v moravské metropoli”

Na programu: L. Janáček, K. Martínek, P. Fiala

V neděli 3. června se uskuteční koncert v Červeném kostele v Brně, v rámci pravidelných nešpor. Brněnská varhanice HANA BARTOŠOVÁ ve spolupráci se sopranistkou Irenou Troupovou z Prahy si pro publikum připravily skladby české tvorby v kontrastu s židovskou písňovou poezií a skladbami na hebrejské texty, kterým v poslední době věnují svoji uměleckou pozornost.

"Hudební nešpory: České a hebrejské melodie v souznění"

Na programu: J. Zach, M. Ravel, V. Novák, L. Janáček, P. Eben, hebrejské písně


Na koncertě ve středu 6. června v jezuitském kostele v Brně se představí nadějná česká varhanice NIKOLA ZASMAN ECKERTOVÁ, absolventka londýnské Royal Academy of Music působící v Lucembursku, talentovaná umělkyně vystupující na koncertech v mnoha evropských zemích. Ke spolupráci byla oslovena i sólistka Národního divadla Brno Pavla Vykopalová. V jejich provedení vyslechneme skladby klasické varhanní literatury a tradičně zazní i dílo Leoše Janáčka.

"Královský nástroj a nejkrásnější árie"

Na programu: J. S. Bach, L. Janáček, W. A. Mozart, G. Verdi, M. Weckmann, L. N. Clérambeault, P. Eben


Na dalším koncertě ve středu 13. června v kostele sv. Augustina se představí polský interpret BOGDAN NARLOCH, umělec s bohatou koncertní zkušeností, vystupující po celém světě. V jeho provedení vyslechneme skladby polské literatury a přes německé a anglické skladatele se přeneseme k hudbě české. Celý umělcův recitál obohatí vystoupením Pavel Bořkovec Quartet.

„Evropou od baroka až k české současnosti“

Na programu: J. S. Bach, G. F. Haendel, A. Vivaldi, T. Albinoni, A. Aslamas, M. E. Bossi


Na koncertě ve středu 20. června na novém koncertním nástroji v jezuitském kostele ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem zazní umění skvělého interpreta KLAUSE KUCHLINGA z Klagenfurtu, dnes renomovaného koncertního umělce a dramaturga, vystupujícího na mnoha koncertech a festivalech. V jeho provedení vyslechneme skladby klasické varhanní literatury až do současnosti.

„Královský nástroj v ozvěnách času"

Na programu: J. S. Bach, L. Janáček, A. Guilmant, K. Estermann, M. E. Bossi


V pondělí 25. června se v nádherné Loretánské kapli Panny Marie rozezní zrekonstruované historické varhany z roku 1726. Protagonisty večera budou přední český varhaník JAROSLAV TŮMA z Prahy a houslistka Lucie Sedláková Hůlová. Těžištěm celého programy budou Růžencové sonáty H. I. F. Bibera.

„Krása hudby a varhanářství starých mistrů“

Na programu: H. I. F. Biber, G. Muffat


Čtvrtek 28. června v jezuitském kostele je důvodem k oslavě, protože koncert se koná v předvečer dne čtvrtého výročí posvěcení koncertních varhan z dílny Hermanna Mathise. Norský umělec OTTO CHRISTIAN ODLAND spolu s brněnským ženským pěveckým sborem Gloria Brunensis pod vedením Natalie Chirilenco vzdají hold královskému nástroji i Leoši Janáčkovi.

„Varhanní hudba v kontrastech“

Na programu: J. S. Bach, E. Grieg, C. Franck, L. Janáček, M. Slimáček, Ch. M. Widor


Závěrečný koncert v sobotu 7. července s podtitulem Narozeninový koncert napovídá velkou oslavy. Profesorka ALENA VESELÁ, zakladatelka a patronka festivalu usedne v den svých jubilejních 95. narozenin za milovaný nástroj a předvede své nestárnoucí umění. Tato výjimečná žena se velmi zasloužila o výstavbu nových varhan v jezuitském kostele a již několikrát oslavila své narozeniny u tohoto nástroje společným recitálem se svými bývalými studenty Hanou Bartošovou, Janou Kubovou Pololáníkovou, Petrem Kolařem a Zdeňkem Nováčkem. Letos si přizvala bývalého studenta ze zahraničí, kterým je bulharský varhaník VELIN ILIEV, sólista Filharmonie v Sofii.

„Narozeninový koncert“

Na programu: J. S. Bach, C. Franck, M. Duruflé, P. Eben


Doprovodné koncerty

V neděli 10. června v Nosislavi v evangelickém kostele se bude možné zaposlouchat do hudby pro varhany, trubku a hoboj v podání Františka Šmída a jeho hostů.

„Večer nejen s varhanami"

Na programu: J. Vejvanovský, V. Jírovec, G. F. Finger, A. Marcello


V úterý 12. června potřetí zazní v rámci festivalu varhany v katolickém kostele ve Velké Bíteši a program připraví polský varhaník BOGDAN NARLOCH.

„Varhanní hudba v průběhu věků“

Na programu: J. S. Bach, A. Vivaldi, M. Surzynski, M. E. Bossi


V neděli 17. června je možné si vyslechnout v evangelickém kostele v Miroslavi v podání dua pro varhany a klavír Hany Bartošové a Ivy Bartošové netradiční skladby v této nástrojové kombinaci.

„Varhany jak je neznáte“

Na programu: J. K. Vaňhal, M. Martinů, R. Lowry, Z. Pololáník, A. Tučapský


V úterý 19. června je možné si opět vyslechnout v Kuřimi v kostele Maří Magdaleny v podání dua pro varhany a klavír Hany Bartošové a Ivy Bartošové netradiční skladby této nástrojové kombinace.

„Varhany jak je neznáte aneb podvečer v kruhu přátel hudby“

Na programu: J. K. Vaňhal, M. Martinů, R. Lowry, Z. Pololáník, A. Tučapský


V sobotu 23. června v kostele ve Valticích předvede jedinečný zvuk barokních varhan specialistka na starou hudbu estonská umělkyně Marju Riisikamp.

„Putování za krásou tónů historického nástroje“

Na programu: W. Byrd, G. Gabrieli, G. Frescobaldi, C. Merulo, O. Gibbons


V úterý 26. června ve farním kostele ve Vyškově na restaurovaných romantických varhanách ukáže své umění Otto Christian Odland z norského Osla.

„S hudbou napříč Evropou“

Na programu: Ch. V. Stanford, E. Grieg, Ch. M. Widor, F. Liszt


V pondělí 11. června proběhne Seminář a setkání "Festivalové okénko". Uskuteční se v půvabném areálu Otevřené zahrady. U šálku dobré kávy a malého občerstvení se mimo jiné připomenou i významná životní jubilea předních brněnských hudebních osobností.


V průběhu festivalu se plánují uskutečnit "Prezentace varhan v Brně", komentovaná prohlídka varhan švýcarského varhanáře Hermanna Mathise v jezuitském kostele a prohlídka loretánského kůru a restaurovaných barokních varhan z roku 1726 od brněnského mistra varhanáře Antonína Richtra s výkladem P. ICLic. Mgr. Jana Martina Bejčka, OSB.

Úvod Fotogalerie Program Varhany Vstupenky Kontakt Home,
aktuální ročník
Minulé ročníky 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006