KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ
pod záštitou ing. Petra Vokřála, primátora města Brna,
JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje a Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora města Brna
Patronka festivalu je emeritní rektorka JAMU a významná varhanice prof. Alena Veselá
 

Brněnský varhanní festival 2015 – 35. ročník

Cesty varhan po stopách století

Zahajovací koncert 3. června na novém koncertním nástroji v jezuitském kostele přednese přední brněnská varhanice HANA BARTOŠOVÁ, absolventka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ze třídy prof. Aleny Veselé. Bude připsán význačnému soudobému skladateli Zdeňku Pololáníkovi, který se v roce 2015 dožívá významného životního jubilea. Z jeho tvorby bude provedena i premiéra Concertina pro varhany a klavír ve spolupráci s úspěšnou mladou pianistkou Ivou Bartošovou, absolventkou vysokých uměleckých škol v Bratislavě a Grazu, oceněnou na mnoha soutěžích.

http://www.bartosova.nomi.cz/

“Zdeněk Pololáník jubilující"


Na druhém koncertě 10. června se v kostele sv. Augustina v Masarykově čtvrti představí skvělý interpret PAUL KAYSER z Lucemburska, laureát mnoha národních i mezinárodních improvizačních soutěží a dnes již renomovaný koncertní umělec. V jeho provedení vyslechneme nejen skladby klasické varhanní literatury, ale zaujmout by měly především výjimečné improvizační schopnosti potvrzené soutěžními tituly. Naplánujte si melodii nebo její úryvek, zapište a přineste na koncert. Můžete si pak vyslechnout, jak na Vaše téma vzniká jedinečná kompozice.

http://www.paulkayser.lu/

”Umění improvizace“


Na třetím koncertě 17. června v jezuitském kostele na nových varhanách zazní umění francouzského virtuóza STÉPHANE BÉCHY, ředitele Conservatoire a Rayonnement Régional. Umělecký vedoucí Orchestre de Caen, varhaník a cembalista, který kromě bohaté koncertní činnosti po celém světě zasedá v mezinárodních soutěžních porotách, si ze svého repertoáru pro brněnský koncert připraví skladby především z oblasti francouzské varhanní hudby a díla Johanna Sebastiana Bacha. Specialista na barokní hudbu, tak vzdá hold 330. výročí narození génia vrcholného baroka.

http://stephanebechy.typepad.com/

„Dostaveníčko nejen s francouzskou hudbou“


Čtvrtý koncert v pondělí 22. června je nad rámec obvyklých středečních koncertů. V kostele sv. Augustina se rozezní mimo varhanních tónů v podání jihoněmeckého mistra JOHANNESE GÖTZE i hlasy Královopolského chrámového sboru pod vedením sbormistra Jana Hanáčka. Program obohatí na housle Jiří Jahoda, za harfu usedne Pavla Kopecká a vyslechneme Petra Levíčka, sólistu brněnské opery. Varhanní skladby J. S. Bacha, Janáčkův Otčenáš pro sbor a varhany i drobnější Zdrávas Maria oslovily mnohé, tak si nenechejte ujít tento zážitek. Koncert podpoří nový projekt výstavby koncertních varhan v kostele v Králově Poli.

https://www.youtube.com/watch?v=c951cbzI6Qc

“ Od německého baroka k romantismu“


Závěrečný koncert 24. června v jezuitském kostele zahrne výběr skladeb od baroka po 21. století, od těch nejoblíbenějších až po ty méně hrané. Pěvecký sbor Masarykovy univerzity pod vedením Michala Vajdy obohatí program německého virtuóza REINHARDA SEELIGERA a ještě jednou je možné vzpomenout životní cestu Zdeňka Pololáníka s jeho TeDeum.

http://www.fermate.cc/horn-und-orgel-manfred-dippmann-reinhard-seeliger/pages/pressestimmen/

“Bachovské inspirace”

Doprovodné koncerty

V neděli 7. června v Červeném kostele s Františkem Šmídem u varhan a sólistkou opavské opery sopranistkou Olgou Procházkovou zazní árie a písně od baroka po současnost ve spolupráci s hobojistou Jiřím Bělíkem.

„Hudební nešpory“


V úterý 16. června v Kuřimi je možné si vyslechnout diecézního organologa Ondřeje Múčku ve spolupráci se zpěvačkou Janou Dvořákovou.

„Varhanní večer v kruhu přátel hudby“

Na programu: J. S. Bach, H. Schütz, A. Dvořák, J. G. Rheinberger, C. Franck


Ve čtvrtek 18. června ve Vyškově rozbouří nedávno rekonstruované pozdně romantické varhany farního kostela především romantickým programem polský varhaník Jerzy Kukla.

„Bach a polský romantismus“


V sobotu 20. června ve Valticích se na historickém barokním nástroji představí italský varhaník Enrico Presti.

„Ozvěny z Itálie“


V sobotu 13. června a v neděli 21. června se zájem o koncerty se rozšířil do Vanovic a do Nosislavi, kde usedne za varhany Hana Bartošová.
Ve Vanovicích se svou dcerou Ivou Bartošovou

„Duo pro varhany a klavír“

a v Nosislavi se svými studenty Zdenkem Gottvaldem, Janem a Josefem Hanáčkovými

„Labyrint světa a ráj srdce“

.


Úvod Fotogalerie Program Dramaturgie Doprovodné akce Varhany Vstupenky Kontakt Home,
aktuální ročník
Minulé ročníky 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006