KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ
pod záštitou JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky města Brna,
a JUDr. Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje.
Patronka festivalu je emeritní rektorka JAMU a významná varhanice prof. Alena Veselá  

Brněnský varhanní festival 2019 – 39. ročník

29. května – 7. července

Dialogy u varhan

Koncerty 29. května, 5., 19., 26. června a 7. července se konají v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie, Beethovenova ul., Brno
Koncert 12. června se koná v kostele sv. Augustina, Náměstí míru v Masarykově čtvrti, Brno (konečná tramvaje č.4).
Koncert 24. června se koná v Loretánské kapli Panny Marie, Minoritská ulice, Brno
Hudební nešpory 2. června se konají v Červeném kostele, Komenského náměstí, Brno

Začátek koncertů v 19:30 hodin. Koncert 7. 7. se koná v 7 hodin večer.

Vstupné na jednotlivé koncerty: 150 Kč (studenti a důchodci 100 Kč)
Permanentní vstupenky: 500 Kč (studenti a důchodci 350 Kč)
Koncerty 2. června a 7. července: vstupné dobrovolné

Vstupenky v centrálním předprodeji Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17, Brno (od 30. dubna) a u večerní pokladny půl hodiny před zahájením koncertu.

Rezervace vstupenek on-line je možná na adrese
brt@volny.cz nebo zdenda.gott@seznam.cz,
nebo na telefonních číslech + 420 606 389 303 a +420 724 310 388.(nejlépe sms)
Rezervace bude zpětně potvrzena a vstupenky k vyzvednutí u večerní pokladny půl hodiny před zahájením koncertu.

Úvod Program Varhany/Organ Vstupenky Kontakt Home,
aktuální ročník
Minulé ročníky 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006