KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ
pod záštitou JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky města Brna,
a JUDr. Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje.
Patronka festivalu je emeritní rektorka JAMU a významná varhanice prof. Alena Veselá  

Brněnský varhanní festival 2019 – 39. ročník

29. května – 7. července

Dialogy u varhan

středa 29. května 2019 v 19.30 hodin
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie
DAVID DI FIORE
ARS BRUNENSIS CHORUS
sbormistr Dan Kalousek, Josef Javora
Jiří Lang – varhany

Na zahajovacím koncertě se představí americký umělec David Di Fiore, nositel vyznamenání Amerického sdružení varhaníků za přínos k mezinárodnímu šíření umění. V jeho provedení kromě barokního období vyslechneme především velké skladby romantismu a přeneseme se až k hudbě české. Vedle tónů královského nástroje chrám rozezní pěvecký sbor Ars Brunensis Chorus pod vedením Dana Kalouska a Josefa Javory.

"Minulost a současnost"

Na programu: F. Couperin, C. Franck,A. Guilmant, A. Bruckner, A. Tučapský, P. Eben
neděle 2. června 2019 v 19.30 hodin
Brno, Červený kostel
MÁRIA MAGYAROVÁ PLŠEKOVÁ
LUCIE SILKENOVÁ – soprán

Koncert se uskuteční v rámci pravidelných nedělních nešpor. Mladá slovenská varhanice Mária Magyarová Plšeková si ke svému vystoupení přizve úspěšnou pražskou sopranistku Lucii Silkenovou a pro publikum si připraví program s výběrem varhanní hudby od baroka až k současnosti vhodně doplněném slavnými áriemi a písněmi.

Hudební nešpory "Putování stoletími"

Na programu: A. Stradella, J. Stanley, G. F. Händel, R. Schumann, F. Mendelssohn Bartholdy, G. Fauré, J. Rheinberger


středa 5. června 2019 v 19.30 hodin
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie
MICHAELA KÁČERKOVÁ
KRISTINA NOUZOVSKÁ FIALOVÁ – viola

K výbornému koncertnímu nástroji usedne nadějná česká varhanice Michaela Káčerková, absolventka Akademie múzických umění v Praze a Musikhochschule v Lipsku. Dnes již renomovaná umělkyně koncertuje v České republice i mnoha dalších zemích. Vystoupí společně s vynikající violistkou Kristinou Nouzovskou Fialovou.

"Klávesy a struny v souznění"

Na programu: G. Muffat, A. Vivaldi, J. S. Bach, F. Mendelssohn Bartholdy, C. Saint Saens, F. Musil, C. Kohoutek, P. Eben


středa 12. června 2019 v 19.30 hodin
Brno, kostel sv. Augustina
CIRICINO MICHELETTO
Brněnský komorní sbor – sbormistr Štěpán Policer
Petr Kolař – varhany
Pavel Fajtl – housle

V kostele sv. Augustina vystoupí italský umělec Ciricino Micheletto, katedrální varhaník ve Veroně, kde je také docentem na místní konzervatoři. Svůj program postaví na pilíři varhanní literatury, jímž jsou Bachovy skladby. Jeho vystoupení obohatí Brněnský komorní sbor s uměleckým vedoucím Štěpánem Policerem.

„Prolínání hudebních stylů“

Na programu: J. S. Bach, A. Vivaldi, L. Janáček, A. Dvořák, J. Alain


středa 19. června 2019 v 19.30 hodin
jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie
HANA BARTOŠOVÁ
VLADIMÍR KRÁTKÝ – umělecký přednes
Zdeněk Gottvald – varhanní spolupráce
sólistky dětského pěveckého sboru Primavera

Mimořádnou událostí nejen pro příznivce vážné hudby bude představení koncertního projektu s názvem Labyrint světa a ráj srdce, kde autor hudby Petr Eben opatřil často dramatické texty J. A. Komenského hudebními obrazy.

„Labyrint světa a ráj srdce"

Na programu: Petr Eben – Jan Amos Komenský


pondělí 24. června 2019 v 19.30 hodin
Brno, kaple Panny Marie Loretánské
MAREK ČERMÁK
RICHARD ŠEDA – cink, barokní flétna

Mimořádný koncert se také uskuteční v krásném prostředí kostela Panny Marie Loretánské při minoritském klášteře v Brně, který rozezvučí zrekonstruované barokní varhany. Jde o nejstarší varhany v Brně, které se dochovaly z velké části v původním stavu a v roce 2018 získaly titul nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje. Na nástroji z roku 1726 zazní v podání specialistů na starou hudbu, varhaníka Marka Čermáka a Richarda Šedy, hráče na cink a barokní flétnu, skladby starých mistrů.

„Staří mistři v dnešní době“

Na programu: J. C. Kerll, J. J. Froberger, G. Frescobaldi, J. van Eyck, J. E. Eberlin


středa 26. června 2019 v 19.30 hodin
jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie
ROBERT KOVÁCS
Dětský sbor Brno – sbormistr Valerie Maťašová

Koncert v jezuitském kostele na novém koncertním nástroji je důvodem k oslavě, neboť se koná v předvečer pátého výročí posvěcení varhan. Představí se na něm u nás poprvé maďarský umělec Robert Kovács, vítěz prestižní mezinárodní varhanní soutěže v holandském Haarlemu, který momentálně působí jako varhaník vídeňského Dómu sv. Štěpána. Interpret hrající na prestižních festivalech rozezní královský nástroj skladbami všech slohových stylů, které doplní vlastní improvizací na dané téma. Vystoupí společně s Dětským sborem Brno pod vedením Valerie Maťašové.

„Dětské hlasy vedle královského nástroje“

Na programu: J. S. Bach, G. F. Händel, R. Schumann, C. Franck, F. Boëly


neděle 7. července 2019 v 7 hodin večer
Brno, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie
ALENA VESELÁ
DAVID POSTRÁNECKÝ

Recitál v prvním červencovém týdnu s podtitulem Narozeninový koncert napovídá, že se bude oslavovat. Profesorka Alena Veselá, zakladatelka a patronka festivalu, usedne v den svých 96. narozenin za milovaný nástroj a předvede své nestárnoucí umění. Přizvala si svého bývalého studenta, dnes již renomovaného umělce, Davida Postráneckého. Udělejte si čas a přijďte v tento výjimečný den se zaposlouchat do nádherných tónů varhanních píšťal a poblahopřát k tak neuvěřitelnému jubileu!

„Narozeninový koncert“

Na programu: K. Kuchař, N. de Grigny, J. S. Bach, F. Liszt, L. Sluka


Doprovodné koncerty

úterý 4. června 2019 v 19.30 hodin
Kuřim, kostel Maří Magdalény
FRANTIŠEK ŠMÍD
OLGA PROCHÁZKOVÁ – soprán

„Podvečer árií u varhan"

Na programu: César Franck, Wolfgang Amadeus Mozart, Charles Gounod, Giulio Caccini, Joseph Haydn, Georg Friedrich Händel, Alessandro Scarlatti


neděle 16. června 2019 v 17.00 hodin
Miroslav, evangelický kostel
WALDEMAR KRAWIEC

„Od baroka k současnosti“

Na programu: Jan z Lublina, Johann Ludwig Krebs, Johann Peter Kellner, Adolph Hesse, Emanuel Adler, Giovanni Battista Martini, Theodore Dubois


úterý 18. června 2019 v 19.00 hodin
Velká Bíteš, kostel sv. Jana Křtitele
PETR KOLAŘ
DUO LYRICO Magdaléna a Štěpán Graffe – housle

„Světem hudby bez hranic“

Na programu: Johann Kellner, Arcangelo Corelli, Johann Sebastian Bach, Maurice Greene, Antonio Vivaldi, Josef Norbert Seger, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn-Bartholdy


sobota 22. června 2019 v 17.00 hodin
Valtice, kostel Nanebevzetí Panny Marie
ROBERTO SQUILLACI

„Staří mistři na Henckeových varhanách“

Na programu: Girolamo Frescobaldi, Bernardo Pasquini, Dietrich Buxtehude, Georg Muffat, Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Philipp Emanuel Bach


pondělí 24. června 2019 v 19.00
Vyškov, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
HANA BARTOŠOVÁ
IVA BARTOŠOVÁ – klavír

„Varhany jak je neznáte“

Na programu: Jan Křtitel Vaňhal, Josef Seger, Robert Lowry, Antonín Tučapský, Zdeněk Pololáník


V pondělí 10. června proběhne Seminář a setkání "Festivalové okénko". Uskuteční se v půvabném areálu Otevřené zahrady. U šálku dobré kávy se mimo jiné připomenou i významná životní jubilea předních brněnských hudebních osobností.


Úvod Program Varhany/Organ Vstupenky Kontakt Home,
aktuální ročník
Minulé ročníky 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006