KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ
pod záštitou JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky města Brna,
a JUDr. Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje.
Patronka festivalu je emeritní rektorka JAMU a významná varhanice prof. Alena Veselá  

Brněnský varhanní festival 2020 – 40. ročník

2. – 30. září

Slavnosti u varhan

Brněnský varhanní festival oslaví letos kulaté výročí. Vzhledem k restriktivním opatřením se koná v netradičním čase. Čtyřicet let se řadí v kulturním kalendáři mezi oblíbené akce a dlouhá doba existence dokazuje, že varhanní hudba se neustále těší zájmu publika a přitahuje posluchače všech věkových kategorií.


.

Kvůli zabránění šíření viru je povinné nošení roušek na vnitřních hromadných akcích.
Prosíme, návštěvníci našich koncertů by měli mít roušky s sebou. Děkujeme.

.

Doprovodné koncerty

Doprovodné akceKoncerty se konají za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, statutárního města Brna, městské části Brno střed a Jihomoravského kraje.Úvod Program Aktuality Varhany/Organ Vstupenky Kontakt Home,
aktuální ročník
Minulé ročníky 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006