KLUB MORAVSKÝCH SKLADATELŮ
pod záštitou JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky města Brna,
a JUDr. Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje.
Patronka festivalu je emeritní rektorka JAMU a významná varhanice prof. Alena Veselá  

Brněnský varhanní festival 2020 – 40. ročník

2. – 30. září

Slavnosti u varhan

Jezuitský kostel, Beethovenova ul., 2. 9. 2020 v 19.30
Petr Kolař - varhany
Vox Iuvenalis a Smíšený sbor Kantiléna - sbormistr Jan Ocetek
Dagmar Kolařová - varhanní spolupráce

Na zahajovacím koncertě jubilejního 40. ročníku festivalu vystoupí známý brněnský varhaník Petr Kolař, katedrální varhaník a ředitel kůru na Petrově. V jeho provedení kromě barokního období vyslechneme i velké skladby romantismu a přeneseme se až k hudbě české. Vedle tónů královského nástroje rozezní chrám společně dva pěvecké sbory Vox Iuvenalis a Smíšený sbor Kantiléna pod vedením Jana Ocetka a ke druhým varhanám usedne Dagmar Kolařová. Je tak jedinečná možnost vyslechnout velkolepou kompozici pro dvoje varhany a dva sbory od Luise Vierna, od jehož narození uplyne letos 150 let.

„Vivat varhany“

J. S. Bach, F. Liszt, Ch. M. Widor, V. Werner, L. Vierne
Červený kostel, Komenského nám., 6. 9. 2020 v 19.30
Federico Mirko Butkovič (Slovinsko) – varhany
Eva Garajová (Praha) – mezzosoprán

Koncert se uskuteční v rámci pravidelných nedělních nešpor. Slovinský varhaník Federico Mirko Butkovič si ke svému vystoupení přizve úspěšnou pražskou mezzosopranistku Evu Garajovou a pro publikum si připraví program s výběrem varhanní hudby od baroka až k pozdnímu romantismu vhodně doplněném slavnými áriemi a písněmi.

„Hudební nešpory - Hudba a slovo"

J. S. Bach, G. F. Händel, A. Dvořák, J. Renner


Jezuitský kostel, Beethovenova ul., 9. 9. 2020 v 19.30
Peter Peinstingl (Rakousko) – varhany

K výbornému koncertnímu nástroji v jezuitském kostele usedne mladý rakouský varhaník Peter Peinstingl, vedoucí chrámové hudby arciopatství sv. Petra v Salcburku. Dnes již renomovaný umělec koncertuje v mnoha evropských zemích a v zámoří. Do programu vybral nejslavnější skladby rakouské tvorby od baroka po současnost.

„Varhanní variace z Rakouska“

G. Muffat, G. Firlinger, J. Messner, A. Fr. Kropfreiter, M. Haydn, F. Schmidt


Kaple Panny Marie Loretánské, Minoritská ul., 14. 9. 2020 v 19.30
Kamila Dubská (Brno) – varhany
Ensemble Serpens Cantat

Mimořádný koncert se uskuteční v krásném prostředí kaple Panny Marie Loretánské při minoritském klášteře v Brně, který rozezvučí zrekonstruované barokní varhany. Jde o nejstarší varhany v Brně, které se dochovaly z velké části v původním stavu a v roce 2018 získaly titul nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje. Na nástroji z roku 1726 zazní v podání specialistů na starou hudbu, varhanice Kamily Dubské a souboru Ensemble Serpens Cantat skladby starých mistrů.

„Bach a jeho předchůdci i současníci“

J. S. Bach, J. J. Froberger, D. Buxtehude, G. Frescobaldi, T. Albinoni, A. Rossi


Kostel sv. Augustina, Kraví hora, 16. 9. 2020 v 19.30 hodin
Edmund Andler Borič (Chorvatsko) - varhany
Naďa Bláhová – soprán

V kostele sv. Augustina na Kraví Hoře vystoupí chorvatský umělec Edmund Andler Borič, katedrální varhaník ze Zagrebu, laureát mnoha soutěží a umělec vystupující po celém světě. Svůj program postaví na pilíři varhanní literatury, jímž jsou Bachovy skladby a jeho vystoupení obohatí přední brněnská zpěvačka Naďa Bláhová. Koncert je věnován životnímu jubileu oblíbeného soudobého skladatele Zdeňka Pololáníka, jehož skladby také na koncertě zazní.

„Královský nástroj a lidský hlas“

J. S. Bach, M. Reger, Ch. M. Widor, F. Michálek, Z. Pololáník


Jezuitský kostel, Beethovenova ul., 23. 9. 2020 v 19.30
Marek Stefanski (Polsko) - varhany
Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno - sbormistr Michal Jančík

Na koncertě se představí u nás poprvé významný polský umělec Marek Stefanski, který momentálně působí jako varhaník a pedagog v Krakově. Interpret hrající na prestižních festivalech rozezní královský nástroj skladbami všech slohových stylů, které doplní vlastní improvizací. Vystoupí společně s Dětským pěveckým sborem Kantiléna pod vedením Michala Jančíka za varhanního doprovodu Martina Jakubíčka.

„S dětmi světem hudby“

J. S. Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy, M. Surzynski, B. Britten, P. Eben


Jezuitský kostel, Beethovenova ul., 30. 9. 2020 v 19.30
Alena Veselá (Brno) - varhany
a její host Hana Bartošová

Závěrečný recitál poslední zářijový den s podtitulem Narozeninový koncert je důvodem k oslavě. Profesorka Alena Veselá, zakladatelka dnešního Brněnského varhanního festivalu, oslavila v tomto roce skutečně neobvyklé narozeniny, 97 let. Její Narozeninový koncert 7. 7., který tradičně festival zakončuje, se letos v tomto datu konat nemohl. Závěr časově neobvyklého podzimního festivalového setkávání bude dodatečně paní profesorce Aleně Veselé věnován. Zakladatelka a patronka festivalu usedne jako obvykle za milovaný nástroj a předvede své nestárnoucí umění. Přizvala si svou bývalou studentku, dnes již renomovanou umělkyni, Hanu Bartošovou, současnou dramaturgyni celého festivalu. Tyto dvě ženy se zasloužily o existenci i každoroční konání Brněnského varhanního festivalu a koncert bude tedy dvojí oslavou narozenin - zakladatelky festivalu a jeho 40. ročníku.

„Narozeninový koncert“

L. N. Clérambault, C. Franck, F. Peeters, B. Martinů, Z. Pololáník


Doprovodné koncerty

čtvrtek 10. září 2020 v 19.00
Vyškov, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
MATTHIAS BÖHLERT

"Setkání u varhan"

Na programu: Jan z Lublina, Johann Sebastian Bach, Georg Michael Telemann, Jehan Alain, Alexandre Guilmant, Théodore Dubois, Matthias Böhlert


Neděle 13. září 2020 v 17.00
Moravské Knínice, kostel sv. Markéty
HANA BARTOŠOVÁ
HANA HÁNA – flétna

"Podvečer u varhan se starými mistry"

Na programu: Leonardo Vinci, Matthias Weckmann, Jan Křtitel Vaňhal, Josef Seger, Jan Křtitel Kuchař, Michelangelo Rossi, Jacques Christophe Naudot, Claude B. Balbastre


Neděle 20. září 2020 v 17.00
Nosislav, Chrám Páně Českobratrské církve evangelické
HANA BARTOŠOVÁ
SOUBOR DECHOVÝCH NÁSTROJŮ NOSISLAV

"Varhanní dialogy"

Na programu: Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, Jan Křtitel Vaňhal, Josef Seger, Jan Křtitel Kuchař, Vítězslav Novák


čtvrtek 24. září 2020 v 19.00 hodin
Velká Bíteš, kostel sv. Jana Křtitele
MAREK STEFAŃSKI

"Od baroka až do romantismu"

Na programu: Nicolaus de Cracovie, Johann Tobias Krebs, Johann Gottfried Walther, Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Mieczysław Surzyński


sobota 26. září 2020 v 17.00 hodin
Valtice, zámecká barokní kaple
MAREK VRÁBEL
TOMÁŠ ŠELC - zpěv

koncert zrušen kvůli koronaviru – uzavření česko-slovenských hranic

"Staří mistři na zámeckých varhanách"

Na programu: Johann Jacob Froberger, Claudio Monteverdi, Georg Friedrich Händel, Alessandro Stradella, František Xaver Brixi, Mikuláš Schneider Trnavský, Ludwig van Beethoven, Giulio Caccini


neděle 27. září 2020 v 16.00 hodin
Miroslav, evangelický kostel
MAREK VRÁBEL

na koncertě místo slovenského varhaníka vystoupí Kamila Dubská (varhany) a Martin Flašar (housle)

"Hudební cesty po starém kontinentu"

Na programu: Louis Vierne, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Alexandre-Pierre-François Boëly, Tomaso Albinoni, Charles-Marie Widor


Úvod Program Aktuality Varhany/Organ Vstupenky Kontakt Home,
aktuální ročník
Minulé ročníky 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006